Geschreven door Thijs Cramer

Onze visie op DevOps in 2023

DevOps6 minuten leestijd

De CTO's van onze drie units - Data, DevOps en Development - vormen samen met de CTO van CINQ een denktank: de CINQTank. Deze groep mensen houdt zich bezig met het “voorspellen” van de toekomst. Samen met de mensen uit de units kijken zij in de verschillende vakgebieden naar de ontwikkeling van technieken en tools. Hiermee wordt een technische visie gecreëerd. Deze wordt onder andere gebruikt om richting te geven aan de opleiding van medewerkers. Tevens wordt het gebruikt als input voor de jaarplannen van elke afdeling. Tot slot is het natuurlijk ook gewoon leuk om na te denken hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Hieronder lees je onze verwachtingen op het gebied van DevOps.

Terugblik

In het afgelopen jaar is de DevOps unit zich meer gaan specialiseren. De term DevOps is niet meer alomvattend voor ons werk en daarom hebben we Special Interest Groups (SIG’s) opgericht. Deze groepen, genaamd Continuous Integration / Continuous Deployment (CI/CD) en Site Reliability Engineering (SRE), hebben hun eigen expertises en focusgebieden.

In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat Azure de belangrijkste cloudleverancier is voor Nederlandse bedrijven. Hierdoor hebben de meeste consultants binnen de DevOps unit inmiddels ervaring met Azure opgedaan bij diverse klanten.

DevOps tools in 2023

Wat blijft

Er blijft een markt voor OpenShift en Rancher. Deze tools zorgen ervoor dat bedrijven ‘on-premise’ nog steeds gebruik kunnen maken van Kubernetes clusters. Dit geeft ze de vrijheid om zonder cloud toch op een relatief makkelijke manier Kubernetes te gebruiken.
Hoewel er niet heel veel bedrijven zijn die perse hun eigen lokale datacenter willen beheren, zullen ze ook waarschijnlijk niet helemaal verdwijnen. Deze bedrijven hebben vaak een hele specifieke reden om onafhankelijk te blijven van de cloud.

Wat komt eraan

Er is steeds meer vraag naar uitgebreide setups op Kubernetes. Onder andere tools als Flux en ArgoCD die de plek van GitOps deployment tools (zoals Azure DevOps en GitLab) innemen, zijn sterk in opkomst.

We zien een sterke opkomst voor Cilium, een moderne Container Network Interface (CNI) provider, welke daarnaast ook nog uitgebreide networking en security features bevat.

Kubernetes is en blijft populair. We zien een stijging in aanvragen rondom hulp bij migratie, ook bij de kleinere bedrijven. We verwachten dat we hier het komende jaar nog meer van gaan zien.

Wat gaat er weg

We zien een sterke daling bij oplossingen die niet ‘cloud-native’ zijn in hun deployment model. We denken daarbij aan oplossingen als het deployen van applicaties door middel van Jenkins of XLDeploy. Deze tools zijn minder geliefd onder developers en beheerders, waardoor ze sterk dalen in populariteit.

Ook de oudere “machine-beheer” oplossingen als Puppet, Chef en Ansible zijn op zijn retour, waar de laatste nog wel redelijk veel wordt gebruikt in combinatie met workflow achtige zaken.

Voor een overzicht van de technieken die prevalent zijn, is er hieronder (afbeelding 1) een Hype diagram gemaakt. Dit diagram weerspiegelt onze visie aangaande de positie van verschillende tools en technieken als het gaat om de fase waarin ze zich bevinden.

  • Innovating betekent dat een tool/techniek opkomend is en mogelijk potentie heeft, maar nog niet de ‘traction’ heeft om daadwerkelijk het verschil te kunnen maken.
  • Peaking betekent dat de tool/techniek veel gevraagd is en dat er veel aandacht voor is, maar dat de markt zich nog niet aan de tool heeft aangepast.
  • Disillusionment is de fase dat een tool/techniek zo hoog in de hype zit, dat veel mensen en bedrijven die het gaan proberen, erachter komen dat de techniek nog niet volwassen genoeg is, waardoor er vaak veel integratieproblemen worden gevonden.
  • Enlightenment betekent dat de tool/techniek zich in een fase bevindt waarin deze zich aan het ontplooien is en goed samen kan werken met andere applicaties in het landschap.
  • Productivity betekent dat de tool/techniek zover is doorontwikkeld dat deze echte productiviteit oplevert voor haar gebruikers.

Afbeelding 1: Overzicht hype per technologie / tool

DevOps tools op lange termijn

Wat blijft

We denken dat er een lange termijn plek is voor tools als de ELK-Stack (ElasticSearch, Logstash  en Kibana), Prometheus, AlertManager en Grafana. Deze monitoring en logging tools zijn diep ingebed in diverse omgevingen en we zien deze niet snel verdwijnen.

Wat komt eraan

De verwachting is dat Kubernetes nog een flinke tijd relevant blijft. De community is sterk groeiende en het momentum blijft sterk. Diverse grote partijen blijven hevig investeren in het landschap, waardoor steeds meer uiteenlopende problemen in de IT opgelost kunnen worden door middel van Kubernetes.

We zien bijvoorbeeld dat er complete security stacks en digitale ontwikkelomgevingen op Kubernetes worden gedraaid. Daarnaast zien we ook een stijging in de aanscherping voor ontwikkelaars door oplossingen als Kyverno en Polaris. Deze oplossingen helpen en beschermen developers op het gebied van de beveiliging van hun containerlandschap.

Als DevOps unit willen we ons daarnaast bezig gaan houden met het beter in kaart brengen van onze klanten. Vanuit de Data unit is er een uitstekend model gemaakt, waarin het landschap kan worden gecategoriseerd. Deze categorisering heeft als doel, om zowel ons, als de klant duidelijk inzicht te geven in welke aspecten van hun landschap en/of omgeving CINQ een versterkende rol kan spelen. Deze aspecten zijn geclassificeerd om duidelijk uitvoerbaar te zijn door onze consultants. Hierdoor geven we beide partijen een leidraad om duidelijk aan te kunnen sluiten bij de wederzijdse verwachtingen.

Wat gaat er weg

Op de lange termijn verwachten we dat Docker wordt ingehaald als Container Runtime. Waar zij een paar jaar geleden de kar trokken op het gebied van ‘Containerization’, zijn ze nu een begrip geworden. Veel ontwikkelaars begrijpen wat Docker is en weten wat het doet, en gebruiken het dan ook als een term om een algemene container omgeving aan te duiden. Beheerders daarentegen begrijpen vaak beter dat Docker niet meer nodig is om containers te draaien en weten dat het niet meer nodig is om Docker te draaien onder Kubernetes clusters.

Als Container Runtime is Docker niet meer de enige speler op de markt, en kunnen veel bedrijven toe met ‘containerd’ of ‘podman’. In bijna alle cloud omgevingen is Docker zelfs niet meer standaard geïnstalleerd als Container Runtime voor Kubernetes.

Kruisbestuiving

Als DevOps unit zien we een steeds sterkere drang om onze krachten te bundelen binnen CINQ. Dit komt door onder andere de verschuiving in de markt richting de verdiepingsslag die hierboven genoemd wordt: SRE. Deze terminologie beschrijft het toepassen van een ontwikkelaars mindset op operationele werkzaamheden die normaal toegeschreven werden aan de term DevOps.

Binnen het veld van SRE zijn er dus ook ontwikkelaars vaardigheden nodig om dit goed toe te kunnen passen. Deze vaardigheden zijn natuurlijk duidelijk prevalent in de Development unit. Daarom zoeken we ook sterke toenadering tot de Development unit en willen we samen deze vaardigheden naar een hoger niveau trekken.

Andersom is er duidelijk de wens vanuit de Development en Data units om meer te doen met CI/CD. De beide units zouden sterke voordelen kunnen behalen, door goed opgeleid te worden in het maken van ‘pipelines’, ‘workflows’ en diverse andere CI/CD aspecten.